სამეცნიერო კომიტეტი

კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი:

თავმჯდომარე – პროფ. დავით გურგენიძე (საქართველო);
თანათავმჯდომარე – პროფ. ალექსანდერ სლადკოვსკი (პოლონეთი);
თანათავმჯდომარე – პროფ. ოთარ გელაშვილი (საქართველო);
პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი (საქართველო);
პროფ. თამაზ ნატრიაშვილი (საქართველო);
პროფ. ფრიდონ გოგიაშვილი (საქართველო);
დოქტორი. ბოგუსლავ ლაზარჟი (პოლონეთი);
დოქტორი. იანუშ ჩივიეკი (პოლონეთი);