ადგილობრივი პარტნიორები

მე-6 კონფერენცია ხორციელდება შემდეგი ორგანიზაციების პარტნიორობით:

  • სილეზინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (პოლონეთი);
  • საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო აკადემია;
  • საქართველოს საინჟინრო აკადემია:
  • საქართველოს ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
  • რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.