მნიშვნელოვანი თარიღები

 

  • მოხსენებების თეზისების მიღება და რეგისტრაცია 15 აგვისტო, 2022 წ.;
  • მომხსენებლებისათვის თეზისების მიღების დასტურის შეტყობინება 20 აგვისტო, 2022 წ.;
  • მოხსენებების სრული ტექსტის წარდგენა 5 სექტემბერი, 2022 წ.;
  • კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის საფასურის გადახდა 10 სექტემბერი, 2022 წ.;
  • კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი, მ. კოსტავას 77.;
  • კონფერენციის ჩატარების დრო: 26-28 სექტემბერი 2022 წ.;
  • კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, პოლონური, ინგლისური.