ჩატარების ადგილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  ქ. თბილისი, მ. კოსტავას 77.;

COVID 19 პანდემიის შედეგების გათვალისწინებით კონფერენცია ჩატარდება შერეულ, ე.წ ჰიბრიდულ ფორმატში, კერძოდ, სესიებზე დასწრება და პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობა შესაძლებელი იქნება როგორც ფიზიკურად დასწრებით, ასევე ონლაინ ფორმატში, რისთვისაც ორგანიზატორების მხრიდან უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამის ონლაინ (ZOOM) პლატფორმა.