კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი

საორგანიზაციო კომიტეტი:

თავმჯდომარე –  ასოც. პროფ. ბორის გითოლენდია (საქართველო);
თანათავმჯდომარე – დოქტორი პიოტრ ფოლეგა (პოლონეთი);
პროფ. გივი გოლეთიანი (საქართველო);
პროფ. გიორგი თუმანიშვილი (საქართველო);
ასოც. პროფ. ვალერი ჯაჯანიძე (საქართველო);
აკად. დოქტორი გოდერძი ტაბატაძე (საქართველო);
პროფ. ნათია ბუთხუზი (საქართველო);
პროფ. თეა ბარამაშვილი (საქართველო);
პროფ. იეჟი მარგილევიჩი (პოლონეთი);

 
საკონტაქტო პირები:

  • ბორის გითოლენდია – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (თბილისი), მობ: 593 91 82 11; gitolendia@gtu.ge
  • ალექსანდრე სლატკოვსკი – სილეზინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი(პოლონეთი); sladkowski@polsl.pl
  • ფრიდონ გოგიაშვილი – აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქუთაისი); gogiashvili@atsu.edu.ge +995 577131581

 
საკონტაქტო ელ. ფოსტა: ictbea@gtu.ge